In het Nederlands worden veel Engelse leenwoorden gebruikt. Maar hoe zat het ook alweer met Engelse werkwoorden? Heb ik dat bericht geliked? Of heb ik het geliket?

In de ICT en in de marketing worden veel Engelse woorden gebruikt. Regelmatig moet ik als tekstschrijver zelf het Witte Boekje er op naslaan. Hoe schrijf je Engelse vervoegingen ook alweer? Eigenlijk zijn de regels niet zo ingewikkeld. Voor het vervoegen van Engelse leenwoorden hanteer je de Nederlandse spellingsregels. Het voelt vaak alleen zo vreemd. Omdat deze woorden in het Engels als voltooid deelwoord de toevoeging -ed krijgen, ben je snel geneigd dat ook in het Nederlands te doen. Fout! Volgens de Nederlandse spelling is het dus niet geliked, maar geliket.

Regels voor vervoegen van Engelse werkwoorden

Werkwoorden geleend uit de Engelse taal worden vervoegd volgens de Nederlandse regels. Het volgen van de regels levert soms nogal lelijke woorden op, maar ja, het is wel consequent moet je maar denken.

  • In de tegenwoordige tijd krijgt de stam de uitgangen -t en -en. (hij faxt, zij faxen)
  • In de verleden tijd krijgt de stam de uitgangen -de(n) en -te(n). (hij faxte, zij faxten)
  • Een voltooid deelwoord krijgt de uitgangen -d of -t, net zoals in het Nederlands. Als ezelsbruggetje kun je ‘t kofschip hanteren. Eindigt de stam op een medeklinker uit ’t kofschip, dan eindigt het voltooid deelwoord op een t. Soms volgt er een extra e voor de uitgang om uitspraaktechnische redenen (gefaxt, geracet, dus niet gefaxed).
  • Woorden die eindigen op een dubbele medeklinker behouden deze. Als de letter niet bepalend is voor de uitspraak (stress), komt deze te vervallen volgens het Groene Boekje (gestrest). Het Witte Boekje staat beide varianten toe (gestrest/gestresst).

Andere moderne Engelse vervoegingenwerkwoord  onvoltooid tegenwoordige tijd onvoltooid verleden tijd voltooid deelwoord
bloggen ik blog jij/hij blogt jij/hij blogde geblogd
liken ik like jij/hij liket jij/hij likete geliket
linken ik link jij/hij linkt jij/hij linkte gelinkt
daten ik date jij/hij datet jij/hij datete gedatet
loggen ik log jij/hij logt jij/hij logde gelogd
google+'en ik google+ jij/hij google+'t jij/hij google+'te gegoogle+'t
googelen ik googel jij/hij googelt jij/hij googelde gegoogeld
gsm'en ik gsm jij/hij gsm't jij/hij gsm'de gegsm'd
sms'en ik sms jij/hij sms't jij/hij sms'te ge-sms't
facebooken ik facebook jij/hij facebookt jij/hij facebookte gefacebookt
ftp'en ik ftp jij/hij ftp't jij/hij ftp'de ge-ftp'd
e-mailen ik e-mail jij/hij e-mailt jij/hij e-mailde ge-e-maild
inloggen ik log in jij/hij logt in jij/hij logde in ingelogd

jeroen beelen handtekening

foto: Wei-feng Xue